Regionale initiatieven tonen het Nederland van morgen

12-04-2016 0 reacties

Hoe wonen, werken, leven en recreëren Nederlanders straks? Met de Innovation Expo op 14 april is Amsterdam EYE voor één dag het bruisende centrum van innovaties. In Nederland wordt er volop geëxperimenteerd door burgers, bedrijven, (netwerk)organisaties en overheden.

Zij werken aan urgente opgaven om Nederland veilig, duurzaam, gezond en leefbaar te houden. De twaalf praktijken, die samen ‘de proeftuin Nederland van morgen’ vormen, komen uit heel Nederland: van Rivierenland, Groningen, Metropoolregio Amsterdam, tot Utrecht, Limburg, en IJsselmeergebied.

Innovatie en inspiratie
De partners van de Proeftuin Nederland van morgen werken elk op eigen wijze aan urgente opgaven om Nederland veilig, duurzaam, gezond en leefbaar te houden. Peter Heij, DG Ruimte en Water van het ministerie van Infrastructuur en Milieu: “De innovatieve praktijken  die gepresenteerd worden op de Innovation Expo 2016 werken aan het Nederland van morgen. Zij vormen een inspiratie voor de Nationale Omgevingsvisie waarin verbindingen worden gelegd tussen sectoren, regio’s en verbindingen in de tijd. Een reden om vanuit de Rijksoverheid deze praktijken te steunen.”

Gezondheid en ruimte
Hoe het Nederland van morgen eruit ziet heeft invloed op alle inwoners van dit land, want het gaat om je eigen achtertuin of straks de plek waar jezelf, maar ook (klein-)kinderen, gaan werken, wonen, leven en recreëren. Er is een aantal innovatieve projecten dat nu al actief een bijdrage levert aan het Nederland van morgen. Hieronder vallen ook de praktijken die met bewoners zelf zijn gecreëerd. Dat geldt bijvoorbeeld voor  de Healthy Urban Living in Utrecht waar gezondheid en fysieke leefomgeving  elkaar raken. Betrokkenen hebben grote plannen voor een ‘Healthy Urban Boost’ in het centrum van Utrecht. In deze proeftuin hebben de voorheen gescheiden werelden elkaar gevonden om samen te komen tot een gezonde en duurzame leefomgeving. 

Ook rond de luchthaven Schiphol wordt het nieuwe Nederland zichtbaar. De West-as wordt ontwikkeld tot hoogwaardig woon en  werkgebied  met circulaire economie (‘afval bestaat niet’) als uitgangspunt. Bedrijven in de regio’s werken hier samen aan innovatieve oplossingen voor de luchthaven in de 21e eeuw.

Natte hart
Ook andere praktijken uit de Proeftuin Nederland van Morgen  worden op de Innovation Expo op 14 april gepresenteerd. Denk aan de Marker Wadden in het IJsselmeergebied. Roel Posthoorn, projectleider Marker Wadden namens Natuurmonumenten stelt: “Het IJsselmeergebied met zijn cultuur-historische kwaliteiten en internationale iconen verdient het om te stralen als het natte hart van de Nederlandse metropool. Ook hier betrekken wij bewoners, bezoekers en bedrijven.”

De Innovation Expo trekt ruim 4000 bezoekers, waaronder buitenlandse handelsdelegaties, Nederlandse ondernemers, wetenschappers, studenten en beleidsmakers. De Expo heeft drie hoofdthema´s: Building the City, Connecting People en Healthy Living. Meer dan 200 projecten en producten van overheden, kennisinstellingen, wetenschappers en ondernemend Nederland zorgen voor een mix van  noviteiten.                                                           

Nederland van Morgen
Innovatieve praktijken werken aan het Nederland van Morgen en vormen een inspiratie voor de Omgevingsvisies. De partners van de Proeftuin Nederland van Morgen werken elk op eigen co-creatieve wijze aan vernieuwing in het fysieke domein. Zij werken aan urgente opgaven om Nederland veilig, duurzaam, gezond en leefbaar te houden. Hiermee vormen zij een inspiratie voor een nieuwe werkwijze, waarin betekenisvolle verbindingen worden gelegd tussen sectoren, schaalniveaus, regio’s en verbindingen in de tijd. Tijdens de Innovatie Expo (van 13:30-14:30 Tolhuistuin) lichten zij hun praktijken en co-creatieve aanpak verder toe.

 

0  reacties