Minister Schultz neemt OIM advies in ontvangst

03-06-2016 0 reacties

Op 31 mei jl. heeft minister Schultz van Haegen het OIM advies in ontvangst genomen. Het advies is aangeboden door Job Cohen, voorzitter van het Overleg Infrastructuur en Milieu (OIM). Het OIM advies gaat over de Nationale Omgevingsvisie (NOVI).

Minister Schultz reageerde enthousiast over de bijdrage van het OIM en gaf aan een belangrijke rol te zien voor maatschappelijke partijen in het vervolgtraject.

Dit advies bevat de resultaten van een Overleg dat plaats vond op 29 maart 2016. Tijdens het Overleg voerden 100 vertegenwoordigers van maatschappelijke partijen en bedrijven en 20 leden van een burgerpanel een dialoog op basis van persoonlijke droombeelden voor Nederland in 2050. De uitkomsten zijn verwerkt als kernboodschappen rondom de thema’s welvaart, klimaat, landschap en natuur, energie en duurzaamheid. Daarnaast adviseert het OIM over de rol van de overheid, de inhoud en het proces van de NOVI. De Nationale Omgevingsvisie, welke bindend is voor het Rijk zal inspireren, verbinden en aanzetten tot actie.

Via onderstaande link kunt u de resultaten van het Overleg lezen.

http://ledendomein.platformparticipatie.nl/Onderwerpen/Nationale-omgevingsvisie/Default.aspx

0  reacties