Nationale Omgevingsagenda (NOA) verschijnt naar verwachting in het najaar

04-07-2016 0 reacties

In het Programma NOVI werken sinds een jaar 8 departementen van de Rijksoverheid samen met provincies, gemeenten, waterschappen, maatschappelijke organisaties, bedrijven en burgers aan de totstandkoming van deze Nationale omgevingsvisie (NOVI).

Tot nu toe is een grote hoeveelheid kennis over de actuele en toekomstige ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving van Nederland en omgeving verzameld. Het maken van de NOVI verheugt zich in een grote belangstelling en betrokkenheid van vele partijen in de samenleving. Niet alleen professionals en adviseurs, maar ook burgers, wetenschappers, bestuurders, bedrijven, organisaties en politici praten mee in de werkplaatsen en andere bijeenkomsten die door het programma zijn georganiseerd. Dat is positief, want het gesprek met de samenleving is een belangrijke pijler onder de NOVI.

Op basis van alle huidige informatie en kennis wil minister Melanie Schultz van Haegen de komende periode een nadere verdieping van alle thema’s uitvoeren door gesprekken te gaan voeren met de collega’s en bestuurders die samenwerken aan de NOVI. Hierdoor wordt duidelijk wat noodzakelijkerwijs moet worden geborgd in de NOVI, welke wensen en ideeën er t.a.v. de verschillende beleidsterreinen en onderwerpen zijn en waar de kansen zich voordoen en verbindingen tussen ontwikkelingen kunnen worden gemaakt. Ook kan zo inzichtelijk worden dat wellicht niet alle wensen verenigbaar zijn en waar zich spanning en frictie voordoet.

Het resultaat van deze gesprekken vormt, samen met de opbrengsten van het afgelopen jaar, input voor de visie (NOVI) en wordt in de agenda (NOA) verwoord. Naar verwachting verschijnt de NOA in het najaar van 2016.

Heeft u vragen over het proces te komen tot de NOA/NOVI? Mail uw vraag naar: PostbusNationaleOmgevingsvisie@minienm.nl

0  reacties