Colofon

De Werkplaatsen zijn een initiatief van het Programmateam NOVI van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het programmateam is een samenwerkingsverband van acht ministeries en diverse regionale overheden.