Welkom

Medio 2015 heeft het Kabinet het startsein gegeven voor het ontwikkelen van een Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Een Nationale Omgevingsvisie is één van de instrumenten die in de Omgevingswet. De Omgevingswet is inmiddels met ruime meerderheid aangenomen in de Eerste Kamer. 

De Nationale Omgevingsvisie wordt de langetermijnvisie van het Rijk op de noodzakelijke en de gewenste ontwikkelingen van de fysieke leefomgeving.

In de NOVI zullen niet alleen verschillende visies worden samengevoegd, maar worden ook met elkaar verbonden. Nu zijn er ongeveer 80 visies van verschillende departementen, zoals de natuurvisie, het milieubeleidsplan en het Nationaal waterplan.

     

Vragen?

Heeft u een vraag of opmerking? Neem dan contact op via het contactformulier.

Nieuwsbrief

Bent u geïnteresseerd en wilt u op de hoogte blijven? Meldt u aan voor de NOVI nieuwsmail via postbusnationaleomgevingsvisie@minienm.nl. De frequentie van de nieuwsmail varieert.