Over NOVI

Wat is de NOVI?

Nederland.  Dynamisch en welvarend. Ruim 17 miljoen mensen op een relatief kleine oppervlakte. Wonen, werken en recreëren.
Ook naar de toekomst toe barstensvol ambitie die druk legt op de ruimte. Daarom moeten economie, milieu, leefbaarheid en duurzaamheid bij de inrichting van ons land niet apart, maar in samenhang met elkaar worden bekeken. De Nationale Omgevingsvisie moet daarbij helpen.

Wat staat er in?

De startnota ‘De opgaven voor de Nationale Omgevingsvisie’ is de eerste stap. Aan de hand van vier hoofddoelen heeft de overheid met hulp van belangenorganisaties en individuen de onderwerpen op een rij gezet waar de politiek de komende jaren beslissingen over moet nemen.

De vier hoofddoelen voor de inrichting van Nederland zijn:
 

-     Naar een duurzame en concurrerende economie
Innovatie, kennis, verhoging productiviteit en verduurzaming zijn steeds belangrijker voor de economische ontwikkeling en de levensstandaard.

-     Naar een klimaatbestendige en klimaatneutrale samenleving
Inzet is minder energieverbruik en duurzamere bronnen. Tegelijkertijd bereiden we Nederland voor op de gevolgen van klimaatverandering, zoals hittestress en wateroverlast.

-     Naar een toekomstbestendige en bereikbare woon- en werkomgeving
Hoe houden we ons land bereikbaar en daarmee het vestigingsklimaat aantrekkelijk? Waar bouwen we onze woningen?

- Naar een waardevolle leefomgeving
Hoe gaan we verantwoord om met onze natuurlijke omgeving waaronder de landbouw, natuur en ons landschap?